ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

“พาน้องคนเล็ก ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ ทภ.2“

     “พาน้องคนเล็ก ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ ทภ.2“
หน่วยฝึกทหารใหม่ กรมทหารราบที่ 23 พาน้องทหารใหม่ ผลัดที่ 2/66 เดินทางไปทัศนศึกษาเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ทหาร กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา เพื่อสร้างแรงบัลดาลใจในการเป็นทหาร และได้รู้ถึงประวัติความเป็นมาของกองทัพภาพที่ 2

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 7 8 9
Views Today : 142
Views Yesterday : 137
Views Last 30 days : 8782
Total views : 414625