ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย จิตอาสา

ตากข้าวช่วยเหลือชาวนา

     ” ตากข้าวช่วยเหลือชาวนา ” 🌾🌾
ร.13 พัน.2 จัดกำลังพลจิตอาสาเข้าช่วยเหลือ นายชิต ไชยสุข เกษตรกรชาวนาในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายในการเก็บและขนย้ายข้าวเปลือก ภายหลังจากการตากเพื่อลดความชื้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระด้านแรงงาน และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานของเกษตรกร ณ บ้านเลขที่ 97/1 บ้านปากดง ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมืองจ.อุดรธานี

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 8 6 4
Views Today : 497
Views Yesterday : 174
Views Last 30 days : 10045
Total views : 430537