ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

ผลิตภัณฑ์แปรรูปโครงการทหารพันธ์ุดี สนับสนุนงานกาชาดประจำปี 2566

     “ผลิตภัณฑ์แปรรูปโครงการทหารพันธ์ุดี สนับสนุนงานกาชาดประจำปี 2566”
โครงการทหารพันธ์ุดี กรมทหารราบที่ 3 ได้ดำเนินการผลิต ผลิตภัณฑ์แปรรูปโครงการทหารพันธ์ุดี กบแดดเดียว และไข่เค็ม เพื่อจำหน่ายในงานกาชาดประจำปี 2566 ในราคาถูกกว่าท้องตลาดและเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบรูณาการในการดำเนินการจัดหาตลาดเพื่อจำหน่วยในอนาคตต่อไปพร้อมทั้งเป็นการขยายผลจากการดำเนินการตามโครงการทหารพันธ์ุดี และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดให้เกิดเป็นรูปธรรม

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 3
Views Today : 282
Views Yesterday : 150
Views Last 30 days : 7368
Total views : 441976