ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย จิตอาสา

“ลุยสวน ซื้อผัก ช่วยเหลือเกษตรกร ฟื้นฟูเศรษฐกิจ”

     “ลุยสวน ซื้อผัก ช่วยเหลือเกษตรกร ฟื้นฟูเศรษฐกิจ”
รถสายันต์ มทบ.210 เข้ารับซื้อผลผลิตทางการเกษตรช่วยเหลือเกษตรกร กระจายรายได้สู่ชุมชน
มทบ.210 จัดรถสายันต์พร้อมกำลังพลจิตอาสา และชุด ชป.กร. ลงในพื้นที่ ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม เพื่อเข้ารับซื้อผลผลิตทางการเกษตรของ นางสุจิน ชัยงาม เกษตรกรในพื้นที่ซึ่งทางหน่วยได้เข้ารับซื้อผลผลิตทางการเกษตรมันเทศ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร บรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรและกระจายรายได้สู่ชุมชนในท้องถิ่น โดยผลผลิตที่รับซื้อในวันนี้ได้นำมาประกอบเลี้ยงให้กับทหารกองประจำการได้รับประทาน

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 7 0 5
Views Today : 410
Views Yesterday : 203
Views Last 30 days : 9211
Total views : 280016