ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่เตรียมความพร้อมต้อนรับน้องคนเล็กของกองทัพบก

     พันเอก สุพรเทพ ไชยยงค์ รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ “ในการเตรียมความพร้อมสำหรับน้องทหารใหม่ ผลัดที่ 1/67 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 พร้อมรับฟังการบรรยายจากผู้ฝึกทหารใหม่ และได้กรุณาสั่งการมอบแนวทาง /นโยบาย กำหนดมาตรการควบคุมป้องกันมิให้เกิดการสูญเสียจากการฝึกเป็นอันขาด และได้กรุณามอบงบประมาณบำรุงขวัญให้กับหน่วยฝึกหน่วยฝึกทหารใหม่ เพื่อเตรียมการรับทหารใหม่ที่กำลังจะเข้ามาประจำการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 นี้ โดยมี พันโท ยุทธพล บิดร ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 ให้การต้อนรับ ณ ค่ายสีหราชเดโชไชย ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 เยี่ยมชมการสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติในการรับทหารใหม่ เน้นการสื่อสารจากสายผู้บังคับบัญชา ต้องลงไปให้ถึงน้องคนสุดท้าย เพื่อความเข้าใจในการปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน หน่วยฝึกทหารใหม่เป็นเสมือนวิทยาลัยแห่งลูกผู้ชาย ผู้ฝึกทุกนายเปรียบเสมือนเป็นเบ้าหลอมในการผลิตกำลังพลที่มีคุณภาพ สร้างความแข็งแรง ทั้งร่างกาย และจิตใจ เราต้องทำความเข้าใจทหารใหม่ที่ต้องจากบ้าน จากครอบครัวมาสู่อ้อมแขนของเรา ด้วยการสร้างฐานใหม่โดยใช้ความเข้าใจองค์ประกอบของแต่ละคน ด้วยการดูแลอย่างใกล้ชิด ให้เปรียบเสมือนพี่ที่จะคอยแนะนำน้อง

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 3
Views Today : 277
Views Yesterday : 150
Views Last 30 days : 7363
Total views : 441971