ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

ดูแล ใส่ใจ ห่วงใย น้องคนเล็ก

     พลตรี นรธิป โพยนอก ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึก มอบนโยบายแก่ผู้บังคับหน่วยฝึกทหารใหม่ และครูฝึกทหารใหม่ กองพันทหารม้าที่ 8 กองพลทหารราบที่ 3 พร้อมมอบอาหาร, เครื่องดื่มเพื่อบำรุงขวัญ และให้โอวาทแก่ผู้บังคับหน่วยฝึกทหารใหม่ และครูฝึกทหารใหม่ ในการดูแลทหารใหม่ด้านต่างๆ ให้ดูแลเสมือนคนในครอบครัว ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารม้าที่ 8 กองพลทหารราบที่ 3

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 7 9 2
Views Today : 112
Views Yesterday : 114
Views Last 30 days : 8237
Total views : 414860