ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

วันหยุด ไม่เคยหยุด แม่ทัพดุลย์ ตรวจหน่วยฝึกต่างๆ ดูแลน้องคนเล็ก ของกองทัพบก

     พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/66 ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 2 โดยให้ข้อแนะนำในการฝึกทหารใหม่ ต้องเป็นไปตามระเบียบที่กองทัพบกกำหนด ผู้ฝึกจะต้องดูแลเอาใจใส่ เข้าใจถึงปัญหาต่างๆ ของทหารใหม่ทุกนาย น้องๆ ทหารใหม่ต้องมีสุขภาพกายที่แข็งแรง และสุขภาพจิตใจที่เข็มแข็งตลอดระยะเวลาการฝึก ปลูกฝักทัศนคติที่ดีต่อสถาบันฯ มีความจงรักภักดี มีความเสียสละ ซื่อสัตย์ และมีระเบียบวินัย

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 6 3
Views Today : 8
Views Yesterday : 443
Views Last 30 days : 5930
Total views : 452220