ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย จิตอาสา

ลุยสวน ซื้อผัก ช่วยเหลือเกษตรกร ฟื้นฟูเศรษฐกิจ

     มทบ.210 จัดรถสายันต์พร้อมกำลังพลจิตอาสา และชุด ชป.กร. ลงในพื้นที่ ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม เพื่อเข้ารับซื้อผลผลิตทางการเกษตรของ นางนงครักษ์ พิมพ์ศรี เกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งทางหน่วยได้เข้ารับซื้อกล้วยน้ำว้า เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร บรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร และกระจายรายได้สู่ชุมชนในท้องถิ่น โดยผลผลิตที่รับซื้อในวันนี้ได้นำมาประกอบเลี้ยงให้กับทหารกองประจำการได้รับประทาน

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 7 0 6
Views Today : 344
Views Yesterday : 411
Views Last 30 days : 9556
Total views : 280361