ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566

     เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 66 ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล, พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล ณ พุทธศาสนสถานค่ายสุรนารี, พิธีถวายราชสักการะ, ลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ณ ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย, กิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล, พิธีไถ่ชีวิตโค – กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
     ซึ่งกองทัพภาคที่ 2 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำตะคองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดท่าตะโก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยจัดกำลังพลพร้อมเครื่องมือ และยุทโธปกรณ์เรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ เพื่อใช้ในการกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำในลำตะคอง เพื่อเปิดทางให้น้ำสามารถไหลได้อย่างสะดวก ใน 3 พื้นที่ ประกอบด้วย บริเวณท่าน้ำห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นรครราชสีมา, บริเวณฝั่งคลองชุมชนในเขตเทศบาลนครราชสีมา และบริเวณวัดท่าตะโก ถึง ท่าน้ำศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21
      ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างร่วมใจกัน จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 2 ในฐานะหน่วยงานความมั่นคงที่มีภารกิจสำคัญสูงสุด คือ การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงพร้อมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ทั้งในส่วนกลางและหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกทั่วประเทศ

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 6 2 2
Views Today : 140
Views Yesterday : 211
Views Last 30 days : 5392
Total views : 258397