ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

เพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาศ

     พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 เข้าร่วมประชุม หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ครั้งที่ 8/2566 ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก ในการนี้ยังได้เป็นผู้แทนของกำลังพลเข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับกำลังพลที่ประกอบคุณงามความดี ช่วยเหลือผู้อื่นในยามเดือดร้อน โดยมีโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับ ศปปค.ทภ.2 ในระดับหน่วยดีเเด่น ประจำปี 2566 และรางวัลชมเชยมราช่วยเหลือประชาชนของหน่วย กรม ทพ.23 และ กรม ทพ.26 โดยมี พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก เป็นประธานในการมอบใบประกาศเกียรติคุณ เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ส.ค.66 ณ ห้องประชุม โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนาย

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 2
Views Today : 68
Views Yesterday : 670
Views Last 30 days : 8359
Total views : 441612