ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

พิธีทำบุญตักบาตร วางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ 5

     พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย คุณ สุกัญญา แสงผล ประธานสมคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบ 136 ปี ในวันที่ 5 ส.ค. 66
     “รร.จปร.” ถือเป็นสถาบันผลิตนายทหารสัญญาบัตร ให้มีลักษณะผู้นำที่ดี ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม อุดมการณ์ในการอุทิศตนเพื่อชาติและประชาชน

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 6 2 2
Views Today : 124
Views Yesterday : 211
Views Last 30 days : 5376
Total views : 258381