ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 จิตอาสา สมาคมแม่บ้าน ทภ.2

กองทัพภาคที่ 2 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

     ที่ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่2 ตรวจเยี่ยมกำลังพล จิตอาสา พระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจบริจาคโลหิตจำนวน 33,600 ซีซี เนื่องในวัน ฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 ถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย
     ซึ่งกองทัพภาคที่ 2 ได้จัดกำลังพลในจังหวัดนครราชสีมา ร่วมบริจาคโลหิต ให้กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 นครราชสีมา
สภากาชาดไทย ได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ เนื่องจากปัจจุบันผู้ป่วยมีความต้องการโลหิตในการรักษาพยาบาลมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น สวนทางกับจำนวนผู้ที่มาบริจาคโลหิตน้อยลง ทำให้ปริมาณโลหิตคงคลังลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลโดยตรงต่อผู้ป่วยที่ต้องการรักษาอย่างเร่งด่วน ขอเชิญชวนประชาชนที่มีสุขภาพดีบริจาคโลหิตสถานพยาบาลใกล้บ้าน ขณะนี้ยังคงต้องการโลหิตทุกกรุ๊ป

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 6 3
Views Today : 4
Views Yesterday : 443
Views Last 30 days : 5926
Total views : 452216