ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 จิตอาสา

กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันฉัตรมงคล

     พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมและร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “โครงการคลองสวยน้ำใส” เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖
     โดย กองทัพภาคที่ ๒ ร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ และการกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำ ณ สระกักเก็บน้ำสาธารณประโยชน์หลังวัดบ้านกล้วย หมู่ที่ ๒ ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 8 6 4
Views Today : 493
Views Yesterday : 174
Views Last 30 days : 10041
Total views : 430533