ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 สมาคมแม่บ้าน ทภ.2

กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

     พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย คุณสุกัญญา แสงผล ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีและมีความประพฤติเรียบร้อย ตั้งแต่ระดับ อนุบาล ถึง ปริญญาตรี จำนวน 520 ทุน ณ ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว อีกทั้งเป็นการส่งเสริม สร้างขวัญกำลังใจให้บุตรกำลังพลมีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
     แม่ทัพภาคที่ 2 ได้พบปะพูดคุยและให้โอวาท โดยขอให้ลูกหลานทุกคนเป็นคนดีของพ่อแม่ คนดีของสังคม มีความกตัญญูรู้คุณต่อประเทศชาติและผืนแผ่นดิน รวมถึงเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพช่วยพัฒนาประเทศชาติต่อไป
     นอกจากนี้ก่อนพิธีมอบทุนการศึกษา ได้จัดให้มีการแสดงแสงสีเสียง เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยชุดขุนศึก 21 และขุนศึก 62 เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติอีกด้วย

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 7 9 7
Views Today : 27
Views Yesterday : 408
Views Last 30 days : 8649
Total views : 415445