ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

กองทัพภาคที่ 2 จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งและเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองเข้ามาปราศรัยแถลงนโยบาย ในพื้นที่ค่ายทหาร ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบก ให้การสนับสนุนและรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย

     กองทัพภาคที่ 2 จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งและเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองเข้ามาปราศรัยแถลงนโยบาย ในพื้นที่ค่ายทหาร ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบก ให้การสนับสนุนและรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย
     [2 เม.ย.66] ที่ ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา กองทัพภาคที่ 2 โดย มณฑลทหารบกที่ 21 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้กับกำลังพล และประชาชนทั่วไป โดยมีวิทยากรคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา บรรยายให้ความรู้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้รับทราบถึงระเบียบและการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง และมีความรู้ความเข้าใจ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข พร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้สมัคร สส. สังกัดพรรคการเมืองในพื้นที่จังหวัดนครราชวสีมา เขต 1 หาเสียงชูนโยบายพรรค เพื่อให้กำลังพล และประชาชนทั่วไป ได้ตัดสินใจในการออกไปใช้สิทธิลงคะแนน ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี พลตรี อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รองแม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมกิจกรรม และคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา ร่วมสังเกตการณ์เป็นไปด้วยความเหมาะสม
     สำหรับกองทัพภาคที่ 2 ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้และเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองเข้ามาปราศรัยแถลงนโยบาย ในพื้นที่ค่ายทหาร 7 จังหวัด ในวันเดียวกัน ได้แก่ นครราชสีมา อุดรธานี บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร และ นครพนม

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 2 9
Views Today : 21
Views Yesterday : 602
Views Last 30 days : 6908
Total views : 445906