ประกาศร่างขอบเขตงาน

ประกาศร่างขอบเขตงาน ซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคาร งานโครงการปรับปรุง และพัฒนาหน่วย ทภ.2 และ นขต.ทภ.2 งานก่อสร้าง ตึกแถวนายสิบจุ 10 ครอบครัว แบบ 9181 ก. (อนุโลมแบบ) ของ ช.2 พัน.201 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยใช้กำลังพล และเครื่องมือช่างของ ช.2 ดำเนินการก่อสร้าง

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 8 6 4
Views Today : 459
Views Yesterday : 174
Views Last 30 days : 10007
Total views : 430499