ประกาศเชิญชวน

ประกาศเชิญชวนงานซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงโรงนอนทหาร หมายเลข 4/25 เพื่อเป็นอาคารที่พักนายทหารชั้นประทวน 10 ครอบครัว ของ ร.8 พัน.1 แผนสำรองประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับ ช.2 พัน.201 ดำเนินการ

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 5 0 5
Views Today : 219
Views Yesterday : 125
Views Last 30 days : 5167
Total views : 244158