ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 จิตอาสา

กองทัพภาคที่ 2 จัดกิจกรรมเนื่องในวันระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 2566

     กองทัพภาคที่ 2 จัดกิจกรรมเนื่องในวันระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 2566
.
     วันนี้ (5 เมษายน 2566) ที่ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา พลโท สวรราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย คุณสุกัญญา แสงผล ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีกิจกรรมเนื่องในวันระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 2566 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีที่มีต่อมหาจักรีบรมราชวงศ์ ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โดยมี ผู้บังคับบัญชาในกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 , ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา, สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 และข้าราชการกองทัพภาคที่ 2 ร่วมพิธี
     หลังจากนั้น แม่ทัพภาคที่ 2 และคณะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ที่วัดสุทธจินดาวรวิหาร อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา
     วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ รวมทั้ง ทรงก่อสร้างพระนครแห่งใหม่ในนาม “กรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์” ต่อมา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช พระราชทานนามใหม่เป็น “กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์” ซึ่งตั้งแต่ก่อตั้งกรุงเทพมหานครฯ เมื่อปี 2325 มักเรียกกันว่า สมัยรัตนโกสินทร์
     ในปี 2416 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หล่อพระบรมรูปของบูรพมหากษัตริย์ 4 พระองค์ขึ้นประดิษฐาน สำหรับให้พระมหากษัตริย์พระองค์ต่อ ๆ ไป ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และประชาชนทั่วไปได้ถวายบังคม เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นธรรมเนียมปีละหนึ่งครั้ง และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ อัญเชิญไปประดิษฐานยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท จนมาสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เคลื่อนย้ายพระบรมรูปของบูรพมหากษัตริย์ 4 พระองค์มาประดิษฐาน ณ ปราสาทเทพบิดร ภายในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พร้อมกับพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระที่นั่งสำหรับประดิษฐานพระบรมรูป ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ซ่อมแซมจากพุทธปรางค์ปราสาท และพระราชทานนามว่า ปราสาทพระเทพบิดร โดยมีการซ่อมแซมและประดิษฐานพระบรมรูปทั้ง 5 รัชกาลแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2461 จากนั้น จึงมีพระบรมราชโองการประกาศตั้งพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูปขึ้นในวันที่ 6 เมษายนปีเดียวกัน ทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกวันที่ 6 เมษายนนี้ว่า “วันจักรี” โดยมีการประดิษฐานพระบรมรูปเพิ่มตามการเปลี่ยนรัชสมัย

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 6 2
Views Today : 425
Views Yesterday : 427
Views Last 30 days : 5904
Total views : 452194