จิตอาสา

พิธีจิตอาสาปลูกปอเทืองเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

     พล.ต. ไพรวัลย์ จุ้ยเจริญ ผบ.พล.พัฒนา ๒ และ คุณ ธิษตยา จุ้ยเจริญ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา พล.พัฒนา ๒ เป็นประธานในพิธีจิตอาสาปลูกปอเทืองเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระสมภพ ๒ เม.ย.๖๖ ณ บริเวรแปลงเกษตรกรรม ทภ.๒ (พื้นที่โครงการทหารพันธ์ุดี พล.พัฒนา ๒)

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 5 0 3
Views Today : 336
Views Yesterday : 58
Views Last 30 days : 4787
Total views : 243700