จิตอาสา

พิธีจิตอาสาปลูกปอเทืองเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

     พล.ต. ไพรวัลย์ จุ้ยเจริญ ผบ.พล.พัฒนา ๒ และ คุณ ธิษตยา จุ้ยเจริญ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา พล.พัฒนา ๒ เป็นประธานในพิธีจิตอาสาปลูกปอเทืองเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระสมภพ ๒ เม.ย.๖๖ ณ บริเวรแปลงเกษตรกรรม ทภ.๒ (พื้นที่โครงการทหารพันธ์ุดี พล.พัฒนา ๒)

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 8 6 4
Views Today : 471
Views Yesterday : 174
Views Last 30 days : 10019
Total views : 430511