ประกาศเชิญชวน

ประกาศเชิญชวนซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคารตึกแถวนายทหารประทวน จุ 10 ครอบครัว หมายเลข 413/23, 416/23, 484/23, 491/26, 27/35, 28/35, 29/35 และ 30/35 ของ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จว.อ.บ. แผนการใช้จ่ายจากเงินรายรับของสถานพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับ ช.พัน.6 พล.ร.6 ดำเนินการ

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 3 0
Views Today : 171
Views Yesterday : 226
Views Last 30 days : 6961
Total views : 446282