กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคารตึกแถวนายทหารประทวน จุ 10 ครอบครัว หมายเลข 413/23, 416/23, 484/23, 491/26, 27/35, 28/35, 29/35 และ 30/35 ของ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จว.อ.บ. แผนการใช้จ่ายจากเงินรายรับของสถานพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับ ช.พัน.6 พล.ร.6 ดำเนินการ

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More