กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานโครงการปรับปรุง และพัฒนา มทบ. ของ ทภ.2 งานก่อสร้างตึกแถวนายสิบ จุ 10 ครอบครัว (2 ชั้น) ตามแบบ 9181 ก. ของ ร้อย.สห.มทบ.210 ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับ ช.พัน.3 พล.ร.3 ดำเนินการ

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More