ประกาศร่างขอบเขตงาน

ประกาศร่างขอบเขตของงาน จัดจ้างเหมา งานโครงการก่อสร้างอาคารทดแทนอาคารที่หมดอายุการใช้งานของ ทบ. (ระยะที่ 2) ส่วนที่ 1 งานก่อสร้างตึกแถวนายทหารชั้นประทวนจุ 10 ครอบครัว ตามแบบ 9181 ก. ของ ทน.2 ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับ ช.2 พัน.201

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 5 1 1
Views Today : 179
Views Yesterday : 33
Views Last 30 days : 4651
Total views : 245070