กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ประกาศขอบเขตของงาน ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกลุ่มงบงานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน (งบงานซ่อมแซมอาคาร และสิ่ง ปลูกสร้าง) ประจำปีงบประมาณ 2566 ของ ทภ.2 (ช.พัน.3 พล.ร.3)

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More