กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/2565 กำชับให้ดูแลทหารใหม่อย่างใกล้ชิด

     พลตรี อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รองแม่ทัพภาคที่ 2 และคณะฯ ตรวจเยี่ยมฝึกทหารใหม่ หน่วยกองพันซ่อมบำรุงที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา และรับฟังบรรยายสรุปเพื่อติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยฝึกทหารใหม่ ให้เป็นไปตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ 2
     จึงได้มอบนโยบาย สั่งการ กำชับให้ผู้บังคับหน่วยดูแลเอาใจใส่ทหารใหม่โดยการฝึกของทหารใหม่ให้เป็นไปตามที่กองทัพบกกำหนด และนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจำการ การศึกษา, การพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย ส่งเสริมศิลปะมวยไทย และต้องมีความรู้ในการฝึกฯ ให้พร้อมเป็นกำลังพลของกองทัพบก ที่สามารถปฏิบัติภารกิจ ทางทหาร และภารกิจช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     ที่สำคัญให้หน่วยฝึกทหารใหม่ระมัดระวังเรื่องสภาพอากาศร้อนและสุขภาพของทหารใหม่ ระหว่างทำการฝึก พร้อมกำชับเรื่องการระบาดของการแพร่ระบาดของโควิด-19 และได้นำนโยบายกองทัพบก มาเน้นย้ำให้ผู้ฝึกได้รับทราบ และมอบแนวทาง การปฏิบัติหน้าที่ การรักษามาตรฐานความเป็นหน่วยทหาร และได้เน้นย้ำในการดูแลคุณภาพชีวิตของกำลังพลน้องทหารใหม่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More