ข่าวประชาสัมพันธ์

กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีเทิดเกียรติ และอำลาชีวิตราชการทหาร

     กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีเทิดเกียรติ และอำลาชีวิตราชการทหาร ของกองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2565 โดยมี พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธี ในบริเวณพื้นที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย พิธีประดับยศให้กำลังพลที่เกษียณอายุราชการ พิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิธีลอดซุ้มกระบี่ มอบโล่เกียรติยศ ประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึก ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 และพิธีสวนสนามเทิดเกียรติฯ ที่ สโมสรร่วมเริงไชย
     สำหรับพิธีสวนสนามเพื่อเทิดเกียรติให้กับกำลังพลที่เกษียณอายุราชการ โดยมี พลเอก ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม รองเสนาธิการทหาร อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธี ซึ่งเป็นผู้แทนผู้ที่เกษียณอายุราชการชั้นนายพล และผู้ที่เกษียณอายุราชการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยประกอบกำลังด้วย กองบังคับการกองผสม โดยมี พันเอก ชิษณุชา กาญจนอัครเดช ผู้บังคับกองพันส่งกำลังและบริการที่ 2 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นผู้บังคับกองผสม และ 5 กองพันสวนสนาม 1 กองร้อยวิ่งสนาม ประกอบด้วย กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 3, กองพันทหารม้าที่ 8 กองพลทหารราบที่ 3, กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 23 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6, กองพันทหารช่างที่ 202 กรมทหารช่างที่ 2, กองพันทหารสื่อสารที่ 3 กองพลทหารราบที่ 3 และกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 2
     แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวแสดงมุทิตาจิตต่อผู้ที่เกษียณอายุราชการว่า “การปฏิบัติหน้าที่ราชการจนครบถ้วนสมบูรณ์ในวันนี้ ทุกท่านได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับกองทัพภาคที่ 2 กองทัพบก และประเทศชาตินานัปการ ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นทหารที่มีความเสียสละ กล้าหาญ ดำรงตนอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี สมกับการเป็นทหารหาญของชาติ ที่ได้ทำหน้าที่อันมีเกียรติสูงยิ่ง เพื่อรักษาเอกราช อธิปไตยของชาติ เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ และปกป้องช่วยเหลือประชาชน ทำให้กองทัพมีความเข้มแข็ง สามารถยืนหยัดท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และภัยคุกคามต่างๆ ได้อย่างสง่างาม และได้รับความเชื่อถือในฐานะสถาบันหลักด้านความมั่นคงที่พร้อมอยู่เคียงข้างประเทศชาติและประชาชนในทุกโอกาส คุณูปการที่ท่านได้สร้างสมไว้ตลอดระยะเวลารับราชการ แสดงออกถึงการยึดมั่นในอุดมการณ์ของกองทัพบก เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชนซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและจะเป็นแบบอย่างของกำลังพลในกองทัพภาคที่ 2 และกองทัพบกต่อไป”
     การประกอบพิธีเทิดเกียรติ และอำลาชีวิตราชการทหาร ของกองทัพภาคที่ 2 นั้น ได้กระทำเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เพื่อตอบแทนคุณความดีเชิดชูเกียรติ เป็นขวัญกำลังใจ ให้แก่ข้าราชการของกองทัพภาคที่ 2 และที่เคยรับราชการในกองทัพภาคที่ 2 ที่รับราชการ รับใช้ประเทศชาติมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ เพื่อเสริมสร้างกองทัพจนเกิดผลดีแก่ทางราชการ ทำให้เกิดความมั่นคง ความสงบสุขแก่ประเทศชาติ และประชาชน จนกระทั่งครบเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2565

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 3
Views Today : 282
Views Yesterday : 150
Views Last 30 days : 7368
Total views : 441976