ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการฝึกอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย

     กองทัพภาคที่ 2 จัดการฝึกอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม 2565) และเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 สิงหาคม 2565) โดยมี พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ ที่ อาคารยุทธไชย กองพลทหารราบที่ 3 ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ เป็นนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ผู้ที่มีบุคลิกภาพดี มีการใช้ภาษาที่ดี และมีความสามารถในการสื่อสารถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ชาติไทยได้ดีเยี่ยม จากหน่วยที่จัดตั้งหน่วยฝึก หรือผู้ที่ทำหน้าที่ครูสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย จากชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 จำนวน 60 นาย เข้าฝึกอบรมฯ ระหว่างวันที่ 6 – 9 กันยายน 2565
     โดยเชิญ นายกองเอก ธารณา คชเสนี, ว่าที่ร้อยตรี น้ำเพ็ชร์ คชเสนี สัตยารักษ์ และ ดร.ลักษิกา เจริญศรี วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน และได้รับการสนับสนุนผู้ช่วยวิทยากร จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากร โดยมีเนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับ การเทิดพระเกียรติ พระราชประวัติ พระบุญญาธิการ พระอัจฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 6 3
Views Today : 8
Views Yesterday : 443
Views Last 30 days : 5930
Total views : 452220