กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

มทบ.26 จัดกิจกรรมโครงการพี่ทหารสานฝัน มอบทุนการศึกษาภาษาอังกฤษออนไลน์

     พันเอก สันทัด จันทน์มาลา รองผู้บัญชการมณฑลทหารบกที่ 26 ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธี มอบทุนการศึกษาภาษาอังกฤษออนไลน์ ในโครงการพี่ทหารสานฝัน จำนวน 20 ทุนๆ ละ 8,000 บาท 3 สถานศึกษา ที่จัดกรรมโดย นฝ.นศท.มทบ.26 ณ หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More