กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

การศึกษาสำคัญต่อชาติบ้านเมือง

     พลตรี วีระยุทธ รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 และ ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง กองพลทหารราบที่ 6 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 2 มอบทุนการศึกษา “โครงการพี่ทหารสานฝันทางการศึกษา” ให้กับน้องนักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 2

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More