กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ทหารพระราชา ช่วยเหลือประชาชน

     กองพลทหารราบที่ 6 โดย กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23 ได้จัดกำลังพลลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ต.สะแกซำ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งประสบวาตภัยทำให้ต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มทับบ้านเรือนประชาชนและสถานที่สำคัญในพื้นที่ ก่อให้เกิดความเสียหายในหลายจุด อาทิเช่น โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัด ร้านค้า รวมทั้งบ้านเรือนประชาชน
     โดยทางหน่วยได้ระดมกำลังพลปฏิบัติภารกิจ ร่วมกับส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ ในการตัดทอนต้นไม้ขนาดใหญ่และเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่เกิดเหตุ รวมทั้งได้ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนต่อไป
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More