กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

1 หยดโลหิต เพื่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

     วันที่ 2ก.ย.65 กองพันทหารราบที่1 กรมทหารราบที่13 จัดกำลังพล ร่วมบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี เพื่อช่วยเหลือ นางธิติญาดา พลไฟฟ้า ครูกศน.อำเภอเมืองอุดรธานี ซึ่งมีสภาวะเกล็ดเลือดต่ำต้องการเลือดเป็นจำนวนมากในการรักษา โดยการบริจาคโลหิตได้ปริมาณ 2,250 cc. โดยปัจจุบันซึ่งอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และธนาคารเลือดกำลังขาดแคลนเลือด ปัจจุบันผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ที่ โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More