กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

การตรวจสอบและประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ผบ.หน่วยระดับกรม และผบ.หน่วยระดับกองพัน

     พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานพิธี การทดสอบสมรรถภาพร่างกายของผู้บังคับหน่วยระดับผู้บังคับการกรม/ผู้บังคับการกรมทหารพราน และผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่าในส่วนของกองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 และการทดสอบร่างกายเพื่อความพร้อมรบ (ทบ.) หรือ (Army Combat readiness Physical Test (ACRPT) ของ ผบ.หน่วยระดับกรม และ ผบ.หน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่า ที่บรรจุในกองกำลังป้องกันชายแดน และปฏิบัติหน้าที่การรักษาความมั่นคงภายใน ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้ ที่สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
     การดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ที่ได้ปรับแนวทางการจัดการตรวจสอบและประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายที่ให้ความสำคัญกับกำลังพลเป็นหลัก สร้างกำลังพลให้เป็นทหารอาชีพทั้งการแต่งกาย และสุขภาพร่างกายมีความเป็น SMART MAN ให้ความสำคัญกับสมรรถภาพร่างกายเน้นการออกกำลังกายเล่นกีฬา
     แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า สำหรับการทดสอบร่างกายต้องดำเนินการให้จริงจัง เข้มงวดผู้บังคับหน่วยทุกคนต้องเป็นตัวอย่างที่ดี ขอให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติอย่างเต็มที่ เพื่อเป็นการวัดสมรรถภาพร่างกายของตนเองว่ามีความพร้อมเพียงใด รวมถึงควรจะเพิ่มเติมในส่วนใด เพื่อให้ผ่านเกณฑ์ของกองทัพบก และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับกำลังพลภายในหน่วยต่อไป

273

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More