กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 เยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กระชับสัมพันธ์ด้านการทหาร

     พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 และคณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และได้เข้าเยี่ยมคำนับ/พบปะ พล.จ.สอนทอง แก้วลอคำ หัวหน้ากรมสู้รบ กรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาว และเยี่ยมคำนับ พล.จ.พันแสง บุนพัน รองหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาว
     การเยือนครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้นำหน่วยทหารระหว่างกองทัพภาคที่ 2 และกองทัพประชาชนลาว ตามการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป ไทย – ลาว ซึ่งในปีนี้มีกำหนดการเยี่ยมเยือนในวันที่ 17 – 19 ส.ค. 65 และได้กำหนดให้มีการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพปีละ 1 ครั้ง ซึ่งปีนี้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทางด้านการทหารให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ณ นครหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More