กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

รวมใจเทิดไท้ ๗๐ พรรษา มหาราช

     พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ ๒ และ คุณสุกัญญา แสงผล ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๒ ร่วมพิธี “รวมใจเทิดไท้ ๗๐ พรรษา มหาราช” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
     เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More