กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

มทบ.25 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ บริเวณเกาะกลางถนน เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระพันปีหลวง 12 สิงหาคม 65

     มณฑลทหารบกที่ 25 ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 บริเวณเกาะกลางถนนด้านหน้าค่ายวีรวัฒน์โยธิน ถึง ด้านหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์
     โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ กองกำลังสุรนารี, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด, สำนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์, แขวงทางหลวงสุรินทร์, แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์ และโรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) จัดกำลังจิตอาสาร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ทำความสะอาดถนน และตัดแต่งกิ่งต้นไม้ให้มีความสวยงาม เพิ่มความปลอดภัยในการใช้ถนนของประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา
     อีกทั้งทำให้เกิดความรัก ความสามัคคีกับส่วนราชการข้างเคียง ในการนี้ พันเอก ชินวิช เจริญพิบูลย์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ กำลังพลจิตอาสาพัฒนาที่ร่วมกิจกรรม ซึ่งมีจำนวน 150 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียร้อย เกาะกลางถนนสวยงามสะอาดตา เกิดความปลอดภัยในการใช้รถ การข้ามถนนของประชาชน และสร้างความภาคภูมิใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More