กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ท่ามกลางสายฝน พร้อมทุกภารกิจ

     ป.3 พัน.103 ดำเนินการตรวจสอบการตรวจสภาพความพร้อมรบ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกและประเมินผลเป็นหน่วย ร้อย.ป.สนาม ประจำปี 2565 โดยมี รอง ผบ.ป.3 (2) เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกและประเมินผล และให้คำแนะนำในการจัดแผนการบรรทุก เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More