กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

พราน 21” เดินหน้าถอนต้นกล้า ลงแขกดำนาช่วยชาวนาในพื้นที่ตามแนวชายแดน ในพื้นที่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

     กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดย กองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 2110 หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 21 จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือด้านแรงงานในการลงแขกดำนาข้าวนาปีช่วย นาย รัชพล ใจตรง อายุ 60 ปี บ้านเลขที่ 16 หมู่ 1 บ้านโพธิ์ไทร ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ในการลงแขกดำนา

เพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระ ประหยัดค่าใช้จ่าย และลดต้นทุนผลิตข้าวนาปีให้กับชาวนา ที่จะต้องจ่ายค่าแรงงานในการปักดำนาในแต่ละปี อีกทั้งยังเป็นการช่วยฟื้นฟู สืบสาน รักษา ต่อยอดประเพณีการลงแขกดำนา ซึ่งเป็นประเพณีโบราณคู่กับคนไทยมาตั้งแต่โบราณสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน เป็นการสร้างรอยยิ้มและความสุขให้ซึ่งกันและได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญเป็นการสร้างสังคมแห่งการให้และแบ่งปันให้อยู่คู่กับวิถีชีวิตการทำนาตลอดไป “เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน”

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More