กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

EIB “Expert Infantry Badge

     การทดสอบผู้ชำนาญการทหารราบ เพื่อเตรียมการฝึกเตรียมการฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด นอกที่ตั้ง ประจำปี 2565
หน่วย ร.13 พัน.2 ดำเนินการฝึก การทดสอบผู้ชำนาญการทหารราบให้กับกำลังพลนายทหาร นายสิบ และพลทหาร เพื่อเตรียมการเข้ารับการตรวจสอบการฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด นอกที่ตั้ง ประจำปี 2565 เพื่อให้กำลังพลมีความรู้ ความสามารถ พร้อมเข้ารับการฝึกและตรวจสอบฯ ต่อไป
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More