กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ทหารจิตอาสาบริจาคเลือดช่วยเหลือประชาชน

     หน่วย ร.16 พัน.2 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย จำนวน 5 นาย ร่วมบริจาคโลหิตให้กับ นางสาวภักดี สีชนะ อายุ 50 ปี ผู้ป่วยโรคเลือดจางขณะนี้ได้นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกุดชุม จังหวัดยโสธร ซึ่งผู้ป่วยต้องการเลือดกรุ๊ป A หน่วยจึงได้จัดกำลังพลบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ตลอดจนสนับสนุนธนาคารเลือดเพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรอง เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้มีปริมาณโลหิตสำรองเพียงพอสำหรับผู้ป่วย ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการร่วมกันทำความดี เป็นการเสียสละเพื่อส่วนรวม อีกทั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมการบริจาคโลหิต โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ทำให้การจัดหาโลหิตมีคุณภาพ เพียงพอ และมีความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วยทั่วประเทศ

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More