ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย จิตอาสา

ทหารจิตอาสาบริจาคเลือดช่วยเหลือประชาชน

     หน่วย ร.16 พัน.2 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย จำนวน 5 นาย ร่วมบริจาคโลหิตให้กับ นางสาวภักดี สีชนะ อายุ 50 ปี ผู้ป่วยโรคเลือดจางขณะนี้ได้นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกุดชุม จังหวัดยโสธร ซึ่งผู้ป่วยต้องการเลือดกรุ๊ป A หน่วยจึงได้จัดกำลังพลบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ตลอดจนสนับสนุนธนาคารเลือดเพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรอง เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้มีปริมาณโลหิตสำรองเพียงพอสำหรับผู้ป่วย ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการร่วมกันทำความดี เป็นการเสียสละเพื่อส่วนรวม อีกทั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมการบริจาคโลหิต โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ทำให้การจัดหาโลหิตมีคุณภาพ เพียงพอ และมีความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วยทั่วประเทศ

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 6 2 3
Views Today : 413
Views Yesterday : 158
Views Last 30 days : 5823
Total views : 258828