กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

การฝึก หมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2565

     พ.ท.สรเชษฐ ดีเอื้อ ผบ.ร.8 พัน.2 ตรวจเยี่ยมการฝึก หมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2565 ในที่ตั้ง เพื่อกำกับดูแลการฝึก พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการฝึกให้เป็นไปตามนโยบายด้านการฝึก และตามมาตรฐานของกองทัพบก กำหนด และเน้นย้ำการฝึกให้คำนึงถึงความปลอดภัยในมาตรการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโควิด-19

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More