กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

จิตอาสาเข้าพัฒนาโรงเรียน พร้อมมอบขนม และจักรยานให้กับเด็กนักเรียน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนายสิบทหารบก

     วันที่ 23 มิ.ย.65 ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 พร้อมด้วยกำลังพลผู้แทนศิษย์เก่าโรงเรียนนายสิบทหารบก เข้าพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองนาเจริญ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี ซึ่งในโอกาสเดียวกันนี้ได้พบปะคณะครู นักเรียน และได้มอบจักรยานให้กับนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน เชื่อมความสัมพันธ์กับชุมชนรอบค่าย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนายสิบทหารบก 23 มิถุนายน 2565

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More