กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

เพิ่มโอกาส เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

     กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 ลงพื้นที่เข้ารับซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่ล้นตลาด ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก โดยเข้าไปรับซื้อผลผลิตจาก นางยันต์ ทองสงคาม เพื่อนำไปประกอบเลี้ยงให้กับกำลังพลภายในหน่วย ณ บ้านหัวขัว ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More