กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ไม่ว่าเมื่อไหร่ ยังไง ใจเราพร้อม กายพร้อม เราพร้อมลุย

     หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.3 พัน.1 ดำเนินการฝึกการเดินทางไกล การพักแรมในสนาม และการดำรงชีพในป่า ทหารใหม่ ผลัด 1/65 บริเวณพื้นที่ภายในหน่วย เพื่อให้ทหารใหม่มีทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ มีความพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจ รวมถึงเป็นทักษะในการพัฒนาน้องทหารใหม่ไปสู่การเป็นทหารอาชีพต่อไป

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More