กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

มอบอาคารเรียนหลังใหม่ รวมรัก ปันน้ำใจ เพื่อเด็กไทยได้รับการศึกษา

     พลตรี วีระยุทธ รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 เป็นประธาน มอบอาคารเรียนชั่วคราวหลังใหม่ให้กับ โรงเรียนบ้านน้ำโผ่ หมู่ที่ 3 ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร ทดแทนอาคารเรียนหลังเดิมซึ่งถูกเพลิงไหม้ เมื่อวันที่ 21 เม.ย.65 ที่ผ่านมา
     โดยงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนในครั้งนี้ ได้รับบริจาค จากผู้มีจิตศรัทธา ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและพี่น้องประชาชนทั่วไป ได้ร่วมแรง ร่วมใจ เสียสละทั้งกำลังทรัพย์และกำลังกาย ในการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหลังใหม่ในครั้งนี้จนสำเร็จ
     ซึ่ง กองพลทหารราบที่ 6 โดย กรมทหารราบที่ 16 ได้จัดกำลังพลสนับสนุนชุดช่างในการก่อสร้าง เพื่อคณะครูและน้องๆ นักเรียน จะได้ใช้เป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนในห้วงเปิดเทอมนี้
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More