กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

“พี่ทหารสานฝัน”✨สร้างโอกาสน้องนักเรียน เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

     พันโท กชกร เบ็ญจกุล ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 3 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 เป็นผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 2 มอบทุนการศึกษาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ Entrance ออนไลน์ ตามโครงการพี่ทหารสานฝัน ประจำปี 2565 ให้กับ นักเรียน โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา และ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนละ 5 ทุน รวมจำนวนทั้งสิ้น 10 ทุน
     เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของนักเรียนในถิ่นพื้นที่ห่างไกลอย่างเท่าเทียม ทั้งในเมืองและชนบท รวมทั้งเพื่อเป็นการยกระดับ และเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More