กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

“มทบ.24 เข้าช่วยเหลือพร้อมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ประสบอัคคีภัย ณ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี”

     พลตรี สุทธ์พิชญพงษ์ สุธิราวุธ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 24 เดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 12,000 บาท (ครอบครัวละ 4,000 บาท) พร้อมสิ่งของอุปโภค บริโภค ถุงยังชีพ ให้ประชาชนที่ประสบอัคคีภัย จำนวน 3 ครอบครัว เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น พร้อมให้กำลังใจกับผู้ประสบภัย
     โดยมีส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ฯ ร่วมรับมอบและให้กำลังใจ นอกจากนั้น ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 24 ได้จัดชุดช่างจากแผนกยุทธโยธา มณฑลทหารบกที่ 24, กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 24 และ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 เข้ารื้อถอน จัดระเบียบ ทำความสะอาดพื้นที่ และเตรียมการช่วยเหลือในการก่อสร้างบ้านใหม่ต่อไป
     ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้เกิดอัคคีภัย ความเสียหายทั้งหลัง เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ณ บ้านป่าหวาย ตำบลตาดทอง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More