กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ความเข้มแข็งของกองทัพ เกิดจากความกล้าหาญ ความสามารถของทหาร สภาพการฝึกที่ดีเลิศ ร.3 พัน.2 รักษามาตรฐานการฝึกทหารใหม่

     ทหารใหม่ ร.3 พัน.2 ระหว่างการฝึกและเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินผลการฝึกทหารใหม่ ในสถานีวิชาทหารทั่วไปและการฝึกหมู่ทางยุทธวิธี ที่จะมีขึ้นในเร็วๆนี้ โดยครูฝึกที่มีความรู้ และความสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้รับการฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงประสบการณ์ที่จะบอกเล่าทำให้ทหารใหม่เห็นภาพเกิดแรงจูงใจในการทำหน้าที่

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More