กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

“Army Bike สานฝัน ปันสุข”

     พ.ท.กชกร เบ็ญจกุล ผบ.ป.3 พัน.3 ส่งมอบจักรยานที่ได้ผ่านการซ่อมแซมโดยศูนย์ซ่อมจักรยาน ตามโครงการ “Army Bike สานฝัน ปันสุข” ให้กับน้องๆ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแคทราย ตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนแก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน อยู่พื้นที่ห่างไกล ขาดแคลนยานพาหนะในการเดินทางมาโรงเรียน โดยมี ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองแคทราย คณะครู และผู้นำชุมชน ร่วมการส่งมอบจักรยาน

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More