กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

“ทหารจิตอาสา ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย”

     กองกำลังสุรนารี โดย กองพันทหารราบที่ 21 จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ ดำเนินการเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย พื้นที่ บ.โคกป่าจิก ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ เป็นเหตุทำให้ อาคารโรงเรียน ตชด.พีระยานุเคราะห์ 2 และบ้านเรือนประชาชน เสียหาย 30 หลัง มีต้นไม้ล้มเป็นจำนวนมาก
     หน่วยจึงได้เข้าดำเนินการฟื้นฟูอาคารบ้านเรือนที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนและขนย้ายต้นไม้ที่กีดขวาง โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ และจะเข้าช่วยเหลือตามลำดับต่อไป
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More