กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ใส่ใจ ดูแล ผลออกมาสวยงามเสมอ

     พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 เดินทางตรวจเยี่ยม หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.3 พัน.1 ผลัดที่ 1/65 ผ่านระบบ zoom และรับฟังคำบรรยายสรุปข้อมูลทหารใหม่ พร้อมคำแนะนำให้หน่วยฝึกยึดถือนโยบายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการลงทัณฑ์ทหารใหม่ที่ผิดระเบียบ ทบ.กำหนดห้ามมี และให้รักษามาตรการการป้องกันโรค Covid-19,โรคลมร้อนให้ดีพร้อมทั้งให้กำลังพลในหน่วยฝึกเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทหารใหม่ รู้จักบทบาทหน้าที่ตนเอง

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More